PSP Hrádek

Základní škola s polským vyučovacím jazykem

a mateřská škola s polským vyučovacím jazykem
Hrádek 77, příspěvková organizace
Szkoła podstawowa i przedszkole z polskim językiem nauczania Gródek

ZÁKLADNÍ ŠKOLA S POLSKÝM VYUČOVACÍM JAZYKEM

A MATEŘSKÁ ŠKOLA S POLSKÝM VYUČOVACÍM JAZYKEM
HRÁDEK 77, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
SZKOŁA PODSTAWOWA I PRZEDSZKOLE Z POLSKIM JĘZYKIEM NAUCZANIA GRÓDEK

Projekty

Nahoru

Projekt Šablony I nr rejestracyjny CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003479

Od 01. 01. 2017 – 30. 06. 2018 realizowaliśmy wyżej wymieniony projekt ESF – MŠMT, w ramach którego szkoła i przedszkole otrzymały ponad 510 000.- Kcz. 

Nauczycielkom przedszkola w pracy z dwulatkami pomagała niańka, prócz tego odbyło się kilka spotkań fachowców z różnych dziedin (logoped, psycholog, nauczycielka klasy 1) z rodzicami. W szkole działały 2 kluby: Klub gier logicznych oraz Klub czytelniczy. Uczniom potrzebującym pomagał szkolny asystent, który zarazem prowadził popołudniowe lekcje dokształcające. Klub czytelniczy został wyposażony w wygodne fotele oraz dużą ilość książek. Część pieniędzy została winwestowana do modrenizacji techniki komputerowej oraz pomocy naukowych.


Może Cię zainteresować.