PSP Hrádek

Základní škola s polským vyučovacím jazykem

a mateřská škola s polským vyučovacím jazykem
Hrádek 77, příspěvková organizace
Szkoła podstawowa i przedszkole z polskim językiem nauczania Gródek

ZÁKLADNÍ ŠKOLA S POLSKÝM VYUČOVACÍM JAZYKEM

A MATEŘSKÁ ŠKOLA S POLSKÝM VYUČOVACÍM JAZYKEM
HRÁDEK 77, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
SZKOŁA PODSTAWOWA I PRZEDSZKOLE Z POLSKIM JĘZYKIEM NAUCZANIA GRÓDEK

Historia przedszkola

Nahoru

Historia przedszkola

Bo nasze przedszkole, to jedna rodzina... 

Budynek przedszkola  wybudowany został w latach 1930-1931 z inicjatywy i funduszy Macierzy Szkolnej w latach 1930-31. Był on siedzibą nie tylko przedszkola, ale także ośrodkiem wszelkiej działalności kulturalnej Polaków zrzeszonych w Macierzy Szkolnej.

W latach 1939-1945 umieszczono w budynku przedszkole niemieckie. W latach powojennych budynek do 1948 r. był siedzibą Rady Narodowej. Po długich pertraktacjach w 1948 r. znów udało się otworzyć przedszkole. Do roku 2003 było samodzielną instytucją. W roku 2003 powstał jeden prawny subiekt tzn. – przedszkole spada pod dyrekcję szkoły. 

Budynek przedszkola znajduje się w bliskim sąsiedztwie szkoły. Do roku 2019 było przedszkolem jednooddziałowym. W roku szkolnym 2019/2020, zostały otworzone dwie klasy Biedronki i Pszczółki. W następnym roku doszło do podniesienia ilości zapisanych dzieci do 30.

Przedszkole realizuje program nauczania „Ekoludki” – czyli ekolodzy.

To tutaj jest miejsce na budowanie zamków z kolorowych klocków, tu można zatańczyć, tutaj można wystąpić jako mały aktor. Można się nauczyć mnóstwo wierszy i piosenek.

Właśnie tu maluszki dowiadują się co to jest MARZANNA i jak się wita wiosnę. Jesienią puszczamy latawce, robimy stempelki z ziemniaków, jeździmy na warsztaty do DDM Bystrzyca. Bierzemy udział w różnych imprezach i konkursach. Do czynności kierowanych wprowadzamy nowoczesne metody nauczania np. Metodę prof. Hejnego, Metodę dobrego startu. Dużo czasu poświęcamy zajęciom ruchowym, plastycznym, muzycznym, logicznego myślenia... Małe dzieci uczymy poprawnego trzymania kredki lub posługiwania się nożyczkami... Dzieci również uczęszczają na lekcje pływania lub kursy narciarskie.

Organizujemy różne imprezy z udziałem rodziców – spotkanie z Mikołajem, jarmark przedświąteczny, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, balik, zajączka, Dzień Matki, festyn, pożegnanie starszaków, wycieczkę.

Staramy się, by dzieci bezstresowo osiągnęły dojrzałość szkolną. Staramy się, by wszystkie działania, których nadrzędnym celem jest dobre samopoczucie dzieci, skierowane były do kształtowania takich postaw i umiejętności, które przygotowują dzieci do życia w społeczeństwie, w poszanowaniu godności osobistej, bezpieczeństwa, akceptacji i tolerancji.

Każdym rokiem staramy się by nasze przedszkole było piękniejsze i weselsze.