PSP Hrádek

Základní škola s polským vyučovacím jazykem

a mateřská škola s polským vyučovacím jazykem
Hrádek 77, příspěvková organizace
Szkoła podstawowa i przedszkole z polskim językiem nauczania Gródek

ZÁKLADNÍ ŠKOLA S POLSKÝM VYUČOVACÍM JAZYKEM

A MATEŘSKÁ ŠKOLA S POLSKÝM VYUČOVACÍM JAZYKEM
HRÁDEK 77, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
SZKOŁA PODSTAWOWA I PRZEDSZKOLE Z POLSKIM JĘZYKIEM NAUCZANIA GRÓDEK

Projekty

Nahoru

Projekt Šablony pro ZŠ a MŠ II

Nowy projekt Šablony II pod nr CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010123 realizujemy od 01. 09. 2018 roku. Aż do 30. 6. 2020 dzieciom przedszkola i uczniom szkoły będzie pomagał szkolny asystent, który wesprze również popołudniową działalność świetlicy szkolnej.

Prócz tego zobowiązani jesteśmy zrealizować 15 projektowych warsztatów w przedszkolu, szkole oraz poza tymi placówkami. Dwa półrocza zostaną przeznaczone na douczanie uczniów potrzebujących. Całkowita suma dotacji wynosi 888 000.- Kcz a projekt zostanie zakończony 31. 8. 2020.


Może Cię zainteresować.