PSP Hrádek

Základní škola s polským vyučovacím jazykem

a mateřská škola s polským vyučovacím jazykem
Hrádek 77, příspěvková organizace
Szkoła podstawowa i przedszkole z polskim językiem nauczania Gródek

ZÁKLADNÍ ŠKOLA S POLSKÝM VYUČOVACÍM JAZYKEM

A MATEŘSKÁ ŠKOLA S POLSKÝM VYUČOVACÍM JAZYKEM
HRÁDEK 77, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
SZKOŁA PODSTAWOWA I PRZEDSZKOLE Z POLSKIM JĘZYKIEM NAUCZANIA GRÓDEK

Historia szkoly

Nahoru

Historia szkoły

Najstarsza historia

PSP HrádekKronika szkolna informuje, iż do roku 1869, kiedy to cesarz Franciszek Józef  I wydał ustawę szkolną dotyczącą  obowiązku edukacji miejscowych dzieci  w macierzystych gminach, gródeccy uczniowie uczęszczali do szkół w Bystrzycy, Nawsiu i Milikowie.

Od tej daty gródeckie dzieci uczono w izbach prywatnych domów nr 7 (w Potóczku) i nr 31 (u Załawczana).  Nikt z nauczycieli nie posiadał wykształcenia pedagogicznego.

Jeden z pierwszych  uczących, Jan Czudek, prowadzący naukę (u Dordów) pod nr 10, zainicjował u wójta gminy wybudowanie murowanej szkoły jednoklasowej. Ta była poświęcona 15. 10. 1873 roku a jej  nauczycielem został Karol Drózd  z Nieborów – z wykształcenia kupiec.

Do największego rozwoju szkoły na przełomie XIX i XX wieku przyczynił się nauczyciel Adam Zielina, który w niej uczył od r. 1878, a w gminie pełnił  funkcję sekretarza. To dzięki jego inicjatywie została w roku 1895  wybudowana nowa szkoła – dwuklasowa, a dotychczasową przemieniono na gospodę gminną. Adam Zielina został historycznie pierwszym kierownikiem szkoły. Ciekawa w owych czasach była struktura obywateli, ponieważ według spisu ludności z roku 1891 w  Gródku żyło 797 obywateli, z tego 791 Polaków, 2 Niemców, 4 obywateli innych narodowości i ani jeden Czech.

Obecny budynek szkolny pochodzi więc z roku 1895 a do jego powiększenia  na placówkę trzyklasową  doszło w roku 1909, kiedy to uczęszczało do niej 196 uczniów.
Gródecka polska szkoła przetrwała wszystkie trudne okresy XX wieku a w roku szkolnym 1935 – 1936 została nawet poszerzona na cztery klasy. Dla przykładu w roku szkolnym 1938 –  1939 uczęszczało do niej 101 uczniów.

W okresie powojennym ilość uczniów wahała się w granicach około (czasami ponad) 50 dzieci i tak mniej więcej jest do dnia dzisiejszego. Placówką od początku kierowało kilkanaście kierowników, później dyrektorów, a swój trwały ślad pozostawiło również kilkadziesiąt nauczycieli  -   z bliska i z daleka.

Nowsza historia szkoły

W roku 2003 na mocy ustawy państwowej  szkoła została przekształcona w subjekt prawny, który  wspólnie z miejscowym polskim przedszkolem tworzy jedną, spójną jednostkę edukacyjną. Aktualnie do szkoły uczęszcza 35 uczniów a przedszkole odwiedza 22 dzieci. Nauka  przebiega w 2 klasach, gdzie lekcje pobierane są w rocznikach od 1 - 5. Personel pedagogiczny  składa się z 6 nauczycieli (4  -  szkoła, 2  -  przedszkole) i 4 pracowników technicznych (kucharki, sprzątaczki). Szkoła jest bardzo dobrze wyposażona w najnowocześniejszą technikę dydaktyczną (tablice interaktywne w każdej klasie, klasopracownia komputerowa) a do remontu obu budynków gmina zainwestowała w ostatnich latach ładnych kilka milionów koron. Po południu czas wolny uczniowie spędzają w świetlicy a co roku w szkole działa kilka różnych kółek zainteresowań.

Szkoła posiada aktualnie niezłą kondycję personalno – techniczną,  a według  prognozy,   całkiem solidną perspektywę.